Skip to content
Orders over €60 = FREE delivery to parcel lockers in Estonia
and Latvia, over €100 to Finland.
0.00 

No products in the cart.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Foodmood isikuandmete vastutav töötleja on SLF OÜ (registrikood 12599203) asukohaga Suur Sõjemäe 25A, Tallinn,

tel +372 58301942 ja e-kiri info@naturka.ee.

SLF OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja SEB PANK AS-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohale toimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja

kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse teenusepakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@naturka.ee). Järelevalveasutus on Eesti andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Naturka e-poe kasutamistingimused

Seisuga 01.01.2020

  1. KASUTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED
  1. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad Naturka e-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel.

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.

2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.

2.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil https://www.naturka.ee

2.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.

2.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles.

2.7. Naturka e-poe klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: info@naturka.ee, tel +372 58301942.

  1. TOODE JA HIND

3.1. Naturka e-poe tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.

3.2. Toodete hoiustatakse jahedas – ja kuivas kohas.

3.3. Toodete hinnad Naturka e-poes on toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

3.4. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Naturka e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on Toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
3.5. Kohaletoimetamine ehk transporditasu on teostatud Smartpost terminalide kaudu

3.5. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu järgmistel juhtudel üle Eesti:

Alla 60-eurosele tellimusele 3€
Juhul kui Tellimuse maksumus kokku on vähemalt 60,00 eurot transporditasu ei lisandu

Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3.5. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on Naturka e-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (arusaadavalt vale müügihind).

3.6. Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud tagatisraha (edaspidi pant), avaldab Müüja pandi suuruse vastava Toote juures müügihinnast eraldi.

3.7. Kaalu järgi müüdavate Toodete (näiteks lihatooted, kala, puu- ja köögivili jne) puhul võib Toodete lõplik hind Tellimuse täitmisel muutuda.

3.7.1. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb Toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab Müüja Kliendi poolt tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.

3.7.2. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks, kui Kliendi poolt tasutud, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.

3.8. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.11.) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Müüja tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendile 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.

  1. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil esitada Tellimus Naturka e-poes.

4.2. Klient saab Naturka e-poes Tellimusi esitada anonüümse Kliendina.

4.3. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Osta“.

4.4. Seejärel tuleb Kliendil sisestada oma nimi ja kontaktandmed ning nõustuda Kasutustingimustega ning privaatsuspoliitikaga.

4.5. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.6. Klient tasub kogu Tellimuse eest Müüja pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.7. Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.8. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta Müüja klienditeenindusega punktis 2.7. toodud kontaktandmetel.

4.9. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.

4.10. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.11. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.

4.12. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.

  1. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASIMAKSED

5.1. Tellimuse eest saab tasuda Naturka e-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

5.2. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

  1. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1. Tellimust ei ole võimalik kätte saada laost

6.3. Tellimuse kätte toimetamine ei toimu kulleriga.

  1. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

7.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, täites selleks Lepingust taganemise avalduse tüüpvormi (kättesaadav Foodmood e-poe keskkonnas https://www.naturka.ee).

7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

7.5. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.

7.6. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohale toimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

  1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

8.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

8.2. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

8.3. Klient kohustub Müüjat teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

8.4. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile:  info@naturka.ee või Müüja aadressile Suur-Sõjemäe 25A,Tallinn, 11415. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu (võib kasutada Müüja Lepingust taganemise tüüpvormi, mis on kättesaadav Naturka e-poe keskkonnas https://www.naturka.ee) ning lisada ostu tõendav dokument.

8.6. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee

8.7. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub siin.

  1. VASTUTUS

9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Klient vastutab Naturka e-poes Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

  1. TOODETE PAKENDID JA PAKENDIJÄÄTMED

10.1. Pakendijäätmed on Kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit.

10.2. Pakendid, millele on kehtestatud tagatisraha, on Kliendil võimalus viia ükskõik millisesse kauplusesse vastavasse kogumispunkti.

Product added to cart!